Workcube ERP | CRM | HR
Workcube Topluluğu

İhtiyacınıza, aradığınız yetkinliğe, deneyime veya sektörünüze göre arama yapın sizin için en doğru Workcube Topluluk üyelerine ulaşın

Olgar ATASEVEN - İş Geliştirme ve Kanal Lideri
İş Geliştirme, Kanal Yönetimi, Pazarlama İletişimi, Marka Yönetimi, Dijital Pazarlama, Stratejik Yönetim, Kurumsal İletişim, Proje Yönetimi

Özlem AÇIKEL - MENA Bölge Yöneticisi
iş geliştirme, kanal yönetimi, partner program, pazarlama İletişimi, Dijital Pazarlama, Stratejik Yönetim, Girişimcilik

Ezgi GÜRSAN - İnsan Kaynakları Senior Danışman
Organizasyonel Planlama, Bordro, İşe Alım, Intranet, Eğitim Yönetimi, Intranet Yönetimi, Performans Yönetimi

Aykut DEMİRBİLEK - Uzman Satıcı / Proje Yöneticisi
Yazılım İhtiyaç Analizi, Kapsam Belirleme, Proje Planlama, Değerlendirme ve Denetleme

Mahmut ÇİFÇİ - Proje Yöneticisi / Workcube Implementer
Uygulama Danışmanlığı, Proje Yönetimi, Satış Dağıtım, Üretim Sistemleri, Finans, İnsan Kaynakları, Entegre Sistemler

Ahmet Turan Koçer - Stratejist/Dijital Dönüşüm Uzmanı
Stratejik Yönetim, Re-Organizasyon, Optimizasyon, Pazarlama İletişimi, Proje Yönetimi

Nihan Ertuğrul - Proje Yöneticisi/Workcube Implementer
Workcube Ürünleri Uygulama Danışmanlığı, Proje Yönetimi, İş Analizi, Kullanıcı Eğitimleri, e-Devlet Ürünleri Entegrasyonu

Abdullah KARABAY - Uzman Satıcı&Kıdemli ERP Danışmanı
Üretim, Üretim Planlama, Üretim Kapasite Planlama, Proje ve Maliyet Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Kanban ve Üretim Yönetimi.

Denizhan AKBULUT - İnsan Kaynakları Kıdemli Uzman
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Planlaması, İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı, HR

A.Altan GÜNGÖR - İş Geliştirme ve Satış Lideri
Stratejik Yönetim, Finans, İş Geliştirme, Optimizasyon, Pazarlama, Satış, Proje Yönetimi, Eğitim.

Evren ABDA - Uzman Satıcı
İhtiyaç Analizi, Kapsam Belirleme, Proje Planlama, Sistem Tasarımı, Implementer, Denetim

Cemil DURGAN - Senior Developer
İleri Seviye Workcube Programlama, SQL, CFML, JS

Akın EKER - İş Geliştirme ve Satış Lideri
Kurumsal Gelişim Yönetimi, Satış ve İş Geliştirme, Pazarlama Organizasyon İletişimi, Proje Yönetimi

Serkan UZUNGÜL - Uzman Satıcı / Workcube Implementer
Proje Yönetimi, Satış ve İş Geliştirme, Muhasebe ve Finans

Hakan YILDIRIM - Uzman Satıcı / Workcube Implementer
İhtiyaç Analizi, Proje Planlama, Proje Yönetimi, Süreç Tasarımı, Uygulama Danışmanlığı

Erhan KARAŞ - Proje Yöneticisi / Workcube İmplementer
Proje Yönetimi, Süreç Tasarımı, Uygulama Danışmanlığı, Yazılım Geliştirme

İlhan ARSLAN - Uzman Satıcı / Workcube Implementer
Süreç Danışmanlığı, İhtiyaç Analizi, Proje Yönetimi, Yazılım Geliştirme

Zeki Anıl GÜLŞEN - Uzman Satıcı / Workcube Implementer
Tedarik Zinciri, Lojistik, Üretim Planlama ve Maliyet, Satış-Dağıtım, Finans-Muhasebe

Ömer ERÖRS - Kıdemli HR Uzmanı
Workcube kullanan işletmeler ve iş ortakları için Dijital Dönüşüm Uzmanı, ERP, CRM, HR Uzmanı, Sektör Danışmanları, Kodlayıcı, Tasarımcı ve uzman kullanıcılar bulunması, seçim, yerleştirme ve oryantasyon süreçleri.

Namık Güngör - Uzman Satıcı
Re-Organizasyon, Optimizasyon, Proje Yönetimi, Sanallaştırma, Veri Tabanı Uzmanlığı

Fatih AYIK - Yazılım ve Catalyst Platform Lideri
Yazılım Geliştirme, Yazılım İş Analizi, Add-on Ürün Geliştirimi, İleri Seviye Raporlama

Yunus Enis BAYINDIR - Uzman Satıcı/Workcube Implementer
Stratejik Yönetim, İhtiyaç ve Süreç Analizi, Proje Yönetimi, Uygulama Danışmanlığı

Kemal PEHLİVANOĞLU - Stratejik Danışmanlık Lideri
Stratejik Yönetim, Re-Organizasyon, İnsan Kaynakları

Cengiz YALÇIN - Uzman Satıcı
Workcube İş Geliştirme, Proje Yönetimi, Danışmanlık, Süreç Analiz

Salih Elmaağaçlı - Uzman Satıcı
Değişim Yönetimi, Proje Yönetimi, Konsolide Dijital Altyapı Geliştirimi, İhtiyaç/Süreç analizi, Re-Organizasyon, Stok Optimizasyonu.

Ferhat KARAKUŞ - BT ve Teknik Hizmetler Lideri
Workcube Kurulum, IT Konsolidasyon ve Sanallaştırma, IT Sürekliliği, Bulut Hizmetleri

Tolga KÜÇÜKÇINAR - Uzman Satıcı / Proje Yöneticisi
Yazılım İhtiyaç Analizi, Kapsam Belirleme, Proje Planlama, Değerlendirme ve Denetleme

Merve KILINÇARSLAN - Proje Yöneticisi / Workcube Implementer
HR, ERP, CRM, Proje Yönetimi, Servis Yönetimi, Varlık Yönetimi, B2B

Nagehan ALTUN - Uzman Satıcı/Workcube Implementer
Satış, Proje Yönetimi, Uygulama Danışmanlığı, Workcube Kullanıcı Eğitimleri, e-Devlet Ürünleri

Sezer YILMAZ - Proje Yöneticisi / Workcube Implementer
ERP, CRM, B2B, B2C ve Intranet Uygulamaları, Proje Yönetimi

Yılmaz BARIŞ - Dijital Pazarlama Uzmanı
Dijital Pazarlama, İçerik Yönetimi,  Dijital Reklam Yönetimi, Dijital Marka Konumlandırma, Web Tasarımı ve CMS yönetimi, Sosyal Medya İçerik Geliştirme, Google Adwords, Facebook Ads, SEO

Ali Kemal AYDIN - Workcube Implementer
Süreç Yönetimi, Re-Organizasyon, Maliyet Muhasebesi, Bütçe Yönetimi, Üretim Planlama ve Stok Stratejileri

Koray KILIÇ - Yönetim Danışmanı
Tedarik Zinciri Yönetimi, Optimizasyon, Proje Yönetimi, Turquality

Safa TAŞKIN- Senior Developer
Kod Geliştirim, Özel Raporlar, Görsel Raporlama,SQL, CFML, Javascript, Arayüz Tasarımı, Web Programlama, İş Zekası

Emre BİRCAN - Proje Yöneticisi, Workcube Implementer
Satış ve İş Geliştirme, Proje Yönetimi, Workcube Implementasyon

Metin ÇAKAR - Senior Developer
Yazılım Uzmanlığı, Özel Yazılım Geliştirme, Workcube Özelleştirme ve Geliştirim, Proje Yönetimi

İbrahim DİRİL - Kıdemli ERP Danışmanı ve Kod Geliştirici
Üretim, Üretim Planlama, Üretim Kapasite Planlama, Proje ve Maliyet Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Kanban ve Üretim Yönetimi

Ahmet ESER - Uzman Satıcı
Stratejik Yönetim, Re-Organizasyon, Optimizasyon, Proje Yönetimi, Yazılım Geliştirme ve Süreç analizleri, Sistem ve Ağ yönetimi

Cemil KÜLAHLI - Proje Yöneticisi/Workcube Implementer
Üretim Planlama, Satış, Satın Alma, Proje Yönetimi, İş Analizi, Optimizasyon

Mukaddes UĞURLU - Workcube Implementer
Proje Yönetimi, e-Dönüşüm Ürünleri Desteği, Uygulama Danışmanlığı, İş Süreçleri Danışmanlığı

Emin KABACAOĞLU - Workcube Implementer
Yazılım Danışmanlığı, ERP Danışmanlığı, Süreç Yönetimi, Proje Yönetimi

Bülent AÇIKGÖZ - Workcube Implementer
Proje Yönetimi, Kurumsal Süreç Danışmanlığı, KYS Danışmanlığı

Filiz SAĞIR - Senior Developer
Yazılım Geliştirme, Veri Tabanı Tasarımı, Arayüz Tasarımı, Web Programlama

İlker AYDIN - Proje Yöneticisi / Workcube İmplementer
ERP Danışmanlığı, Proje Yönetimi, İş Analizi, Süreç Tasarımı

Mustafa KÖKSU - Proje Yöneticisi
Proje Yönetimi, İş Zekası Uygulamaları, Re-organizasyon

Müge BALKIŞ - Yönetim Danışmanı&Tekstil Mühendisi
Yönetim Danışmanlığı, Üretim Yönetimi, Proje Yönetimi, Verimlilik, Kalite ve Entegre Yönetim Sistemleri, Dış Ticaret Operasyonları

Faruk İBAÇOĞLU - Dijital Dönüşüm Uzmanı
Stratejik Yönetim, Re-Organizasyon, Optimizasyon, Proje Yönetimi, Yazılım Analizi/İhtiyaçların Tespiti/Çözümlerin oluşturulması

Mustafa LÜKE - Uzman Satıcı
Proje Yönetimi, IT Organizasyon, Uygulama Danışmanlığı, Eğitim, Stratejik Yönetim, Re-Organizasyon

Orkun ALTINAY - Depo Yönetim Sistemi, OT/VT Sistemleri Uzmanı
Stratejik Yönetim, Ar-Ge Proje Yönetimi, Depo Yönetim Sistemleri, Otomatik Veri Toplama Çözümleri

Bülent FİDAN - Yönetim Danışmanı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Muhasebe & Finans Bilgi Yönetimi, Stratejik Planlama, Devlet Yardımları ve Teşvikleri, Bütçe Raporlama

Yunus ÖZAY - Geliştirici Eğitimleri Lideri
Yazılım ve Teknoloji Eğitimi, İleri Seviye Workcube Geliştirimi

Dt. Namık Kemal SÖNMEZ - Sağlık Sektörü Uzmanı
Stratejik Yönetim, Re-Organizasyon, Optimizasyon, Pazarlama İletişimi, Proje Yönetimi, Satış Organizasyonu, Kalite Yönetim Sistem Denetimi

Öznur TEKİN - Proje Yöneticisi
Proje Yönetimi, Finans-Muhasebe, Maliyet, Bütçe, Harcama Yönetimi, Mali Denetim ve Kontrol, Risk Yönetimi

Ersan ONAN - Uzman Satıcı/Implementer
Optimizasyon, Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim Sistemleri, B2B, B2C Uygulamaları, ERP 4.0, Proje Yönetimi, Veri Tabanı Tasarımı, Arayüz Tasarımı, Web Programlama

Emre ARIN - Workcube Implementer
ERP Modül Danışmanlığı, Proje Yönetimi, Eğitim ve Dokümantasyon Geliştirme

Halit YURTTAŞ - Yazılım Mimarı
Yazılım Danışmanlığı, Yazılım Mimarlığı, Yazılım Optimizasyonu ve Kalite/Standardizasyonu, Entegrasyon ve Veri İletişimi

Fatih KAÇAN - Endüstri 4.0 Uzmanı
Endüstri 4.0, Endüstriyel Otomasyon, Proje Yönetimi, Uygulama Mühendisliği, Makine ve Yazılım Uzmanlığı, Pazarlama, Satış

Fatih UZUNKAYA - Endüstri 4.0 Uzmanı
Endüstri 4.0, Endüstriyel Otomasyon, Proje Yönetimi, Uygulama Mühendisliği, Makine ve Yazılım Uzmanlığı, Pazarlama, Satış

Dr. Osman Murat ANLI - DDU Yetiştirme Programı Lideri
Dijital Dönüşüm, Akıllı Üretim, Tedarik, Depolama, Dağıtım süreçleri, Arama, Optimizasyon ve Hesaplama Algoritmaları, İstatistik, Stokastik Süreçler, Simülasyon

Satın almak istiyorum!

Not bırakın, sizi arayalım.

Uzman birine ihtiyacım var!

Size en yakın, en uygun iş ortağını bulun.

Öğrenmek istiyorum!

Workcube eğitim ve yardım merkezini ziyaret edin.

Yardıma ihtiyacım var!

Destek çağrısı yap.