Ürünler - İK/E-Hesap Yönetimi
İK/E-Hesap Yönetimi


Workcube İK/E-Hesap modülü çalışanlarınız ile ilgili maaş, sosyal yardım, ikramiye, toplu ücret ayarlaması, resmi kurumlarla ilişkiler vb. işlem ve faaliyetlerinizi yürütmenize  ve tek bir merkezden yönetmenize imkan tanır.

Workcube E-Hesap Modülündeki tüm hesaplama ve belge formları en son yasa ve mevzuat değişikliklerine uygun olarak düzenlenmiştir.

E-Hesap Modülü maaş planları, kademeler, dereceler, farklı ödeme bileşenleri, değişken tazminat planları ve yardımların yer aldığı kapsamlı bir ödenek sistemi dizayn etmenizi sağlar.

Kullanıcıya göre tanımlanmış gruplar halinde maaş bütçesi oluşturmanıza ve yönetmenize imkan verir. Yöneticiler ödül ve hediyeler, net maaş, yıllık ikramiyeler vb. bir çalışan ile ilgili tüm ödenek bilgilerine anında ulaşabilir.

Yöneticiler çalışanların maaş zamlarını tek tek veya grup halinde sistem üzerinde yapabilirler.

Workcube İK E-Hesap modülü ücretli / ücretsiz izin, fazla mesai, vardiya ve çalışma saatleri gibi bilgileri tanımlamanıza ve tüm hesaplamalarınızla birebir entegre kullanmanıza imkan tanır.

İK/E-Hesap Yönetimi Fonksiyonları Nelerdir?

 • Tüm çalışanlara ait ücret ve ödenek bilgilerini kaydetme, takip etme ve güncelleme
 • Çalışanlarda toplu ücret ayarlaması yapma
 • Brüt, net ücret ayarı
 • Çalışanlarla muhasebe kodu ilişkilendirme
 • Çalışanı masraf merkezine atama
 • Tüm SSK, sendika bilgilerini kaydetme
 • Yabancı çalışan/yerli çalışan ayrımı
 • Çalışanı vardiyalarla ilişkilendirme
 • İşten çıkarma işlemleri (Yasal şablonlara uygun tüm belge ve bildirgeleri oluşturma)
 • İşten çıkarma işlemlerinde ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama
 • Farklı para birimlerinde ve ay ay çalışan maaş planlaması yapma
 • Farklı dönemler için farklı yöntem ve özelliklerde, sınırsız ek ödenek, kesinti ve vergi istisnası tanımlama
 • Dönemsel satış primi tanımlama (satış primleri yapılan tanımlamaya göre satış modülü ile tam entegrasyon halinde sistem tarafından otomatik hesaplanır)
 • Tüm çalışanların ücretlerini tek bir listede görme, farklı formatta belge olarak kaydetme, kağıda dökme, PDF yapma, e-mail olarak gönderme
 • Alfabetik veya numara sırasına göre çalışan hesap ekstresi görme, kaydetme, PDF yapma
  Şube ve kişi puantaj
 • Hesap özeti-İcmal (Kişi, Departman, Şube, Şirket ve Tüm Şirketler Grubu)
 • Özel özet bordro (Kişi ve Şube)
 • SSK aylık ve 4 aylık bildirgeler
 • Mesai ve fazla mesai takibi
 • İzinler
 • Toplu ücret ayarlama (Şirkete, pozisyon tipine, döneme ve giriş tarihine bağlı olarak)
 • İşten çıkarma prosedürleri ve hesapları
 • Çalışana ve yakınına vizite
 • İş kazalarının ve tutanaklarının tutulması, iş kazası istatistikleri (raporlama)
 • Eş-Çocuk sağlık belgeleri
 • Emekli çalıştırma
 • Avans talepleri
 • Yasal “Zorunlu Çalıştırma”lara uygun tanımlamalar ve uygun personel sayısı kontrolü. (Sakat, hükümlü ve terör mağdurları için)
 • Disiplin işlemleri (ihtarlar, ödüller, olay tutanakları)
 • Zimmet işlemleri (devir ve işten çıkarmaya uygun)
 • İç ve dış denetim işlemleri ve takibi
 • İş yeri hekiminin kullanımına uygun sağlık işlemleri takibi ve sağlık defterleri dökümü
 • Tüm yasal bildirgeler ve belgelerin otomatik olarak oluşturulması (SSK, İşkur, Çal.Bak.)
 • Sınırsız ek form tanımlama
 • PDKS Sistemleri ile uyum

Satın almak istiyorum!

Not bırakın, sizi arayalım.

Uzman birine ihtiyacım var!

Size en yakın, en uygun iş ortağını bulun.

Öğrenmek istiyorum!

Workcube eğitim ve yardım merkezini ziyaret edin.

Yardıma ihtiyacım var!

Destek çağrısı yap.