Workcube ERP | CRM | HR
Etkinlikler

Eğitim

PM - Agile Proje Yönetimi

26 Haziran 2018 - 27 Haziran 2018

Satışı yapılmış olan Workcube Catalyst projelerinin yönetim süreçleri anlatılır. PMI standartları temel alınarak özgünleştirilmiş Workcube Proje Yönetimi metodolojisi anlatılır. Projenin boyutları, kapsamı, ekibi, görevler, içerikler, zaman, maliyet ve denetim gibi faktörleri yönetirken uyulması gereken esaslar katılımcılara aktarılır. Waterfall ve Agile metodolojileri, Scrum felsefesi ve Sprint döngüleri nedir? Hangi amaçlarla kullanılır? Kanban Board ile proje nasıl izlenir? İletişim, paydaş yönetimi, ekip motivasyonu gibi başlıklar ele alınır. networg.workcube.com ve project.workcube.com proje yönetim araçları anlatılır. devamını oku

Kayıt Ol
Eğitim

SE - Satış Eğitimi

28 Haziran 2018 - 29 Haziran 2018

Workcube Catalyst iş geliştirme ve satış süreçlerini doğru yönetmeniz ve süreci başarıyla sonuçlandırmak uzmanlık gerektirir. Müşteriyi anlama, yaratıcı öneriler geliştirme, sunum yapma ve workshop, proje ekibi oluşturma, teklif hazırlama süreçleri, müzakere, sözleşme süreçlerinin anlatıldığı eğitimdir. Eğitimde gamification tekniği uygulanır. Katılımcılara eğitime katılmadan bir hafta önce okuma listesi verilir. İlk gün sınıf eğitimi yapılır. İkinci gün grup vaka çalışması. Katılımcılar sunum, assesment yapar ve teklif hazırlarlar. Müzakere ve pazarlık aşamaları simüle edilir. devamını oku

Kayıt Ol
Eğitim

DD - Dijital Dönüşüm

04 Temmuz 2018 - 05 Temmuz 2018

Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 bir teknoloji değil bir stratejidir. Yeni bir meydan okumadır. Bu meydan okumaya karşı işletmelerin çok disiplinli yeni dijital dönüşüm liderlerine ihtiyaçları var. Bu eğitimde işletmelerin bu meydan okumaya nasıl cevap verebileceklerini hızlı ve yalın bir şekilde anlatıyor. Bu eğitimde ele alınacak konular aşağıdaki gibidir. Dijital Ekonomi ve Endüstri 4.0, Değişim İhtiyacı ve Değişim Yönetimi, Stratejik Çerçeve, Yıkıcı Teknolojiler ve Teknolojiyi basitleştirmek, Canvas Yaklaşımı, MIT Dijital Dönüşüm Modeli, Customer Touch Point, Customer Jobs, Customer Experience Kavramları, Elmas Modeliyle Rekabet Analizi, Değer Önermesi, İş Modeli, Temel İş Akışı, Organizasyon, QPIC-R Matrisi, Zaman Değer Matrisi, Dijital Dönüşüm Yol Haritası, Workcube Catalyst Implementasyonu, Omni-Channel B2B2C Yapımı devamını oku

Kayıt Ol
Eğitim

SM - Genel Kullanım ve Sistem

06 Temmuz 2018 - 07 Temmuz 2018

Bu eğitime Workcube Catalyst hakkında temel bilgiler edinmek isteyen kullanıcı veya profesyonel olarak Katalizör olmak için adım atan herkes katılmalıdır. Temel Kullanım, Sistem Genel Ayarları, Parametrik Yapı, Güvenlik, Kullanıcı Yetki Yönetimi; Süreç Yönetimi, Özelleştirme, Catalyst Basket yapısı gibi uygulamanın temellerini bu eğitimde öğreneceksiniz. devamını oku

Kayıt Ol
Eğitim

MM – Üretim Yönetimi

09 Temmuz 2018 - 10 Temmuz 2018

Bu eğitimde üretim tasarımı, planlama, üretim yönetimi, kalite kontrol, üretim maliyetleri konuları anlatılır. Sektörel dinamikler üretim taklaşımlarında farklılıklar oluşturur. Bu farklılıklara göre neler yapılması gerekir? Hangi yaklaşımı kullanmak en doğrusudur? Fabrikalar, depolar, iş istasyonları, ağaçlar, reçeteler, konfigüratörler, talepler, siparişler, emirler, sonuçlar, sarf ve fireler, kalite kontrol mekanizmaları gibi üretim süreçlerinde neler yapılacağını öğreneceksiniz. devamını oku

Kayıt Ol
Eğitim

FAB – Finans, Muhasebe, Bütçe Eğitimi

11 Temmuz 2018 - 13 Temmuz 2018

Bu eğitimde Workcube Catalyst Finans, Muhasebe ve Bütçe fonskiyonları anlatılmaktadır. 4 Boyut ve 3 para birimiyle çalışmak nedir? Muhasebe Hesap Planları, Bütçe Tasarımı, FA İşlem Kategorileri, Müşteri ve Tedarikçilerde Risk Kontrolü, Masraf Yönetimi, Finans Temel Yapısı, Cari Hesap, Tahsilat, Ödeme ve Nakit Yönetimi gibi işlevler ve çalışma prensiplerini İşlem kategorileri üzerinden muhasebe, bütçe, cari işlemlerin nasıl yapıldığını yetkilerin nasıl dağıtıldığını öğreneceksiniz. devamını oku

Kayıt Ol
Eğitim

CRM – Servis ve Garanti Yönetimi

16 Temmuz 2018 - 17 Temmuz 2018

Şikayet Yönetimi ,garanti kapsamında satılan ürünlerin garanti takibi, tamir ve bakım hizmetleri, yerinde bakım ve destek hizmetlerinin doğru yönetimi müşteri memnuniyetini ve sadakatini yükseltir. Şikayet kabul, telefonda yardım, görev atama, sorun çözme, müşteri bilgilendirme, Seri No Takibi, Servis işlemleri, stoklar, sarflar, servis işlemlerinin ücretlendirilmesi gibi satış sonrası hizmetler başlığı altında konular bu eğitimde anlatılacaktır. devamını oku

Kayıt Ol
Eğitim

CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi

18 Temmuz 2018 - 19 Temmuz 2018

Catalyst pazarlama faaliyetlerinden satışın kapatılması sürecine kadar geçen tüm aşamaları planlar ve yönetir. Kampanyalar, duyurular, satış gücünü planlama, müşteri karşılama-ilk temas, web sitesi ve sosyal medyadan ilk temas sağlama, fırsat yönetimi, müşteri ziyaretleri, teklif, satışı başarıyla sonuçlandırma süreçlerinin yönetimi bu eğitimde anlatılır. devamını oku

Kayıt Ol
Eğitim

PMS – Proje Yönetimi

20 Temmuz 2018 - 21 Temmuz 2018

Günümüzde örgütlenme ve iş yapış biçimleri değişiyor. Proje bazlı çalışma giderek yaygınlaşan bir iş kültürüne dönüşüyor. Bu eğitimde Workcube Catalyst Proje Yönetimi araçları ile neler yapılabileceği anlatılıyor. Kaynakları, zamanı, bütçeyi, aksiyonları ve diğer işlemleri ERP CRM ve HR süreçlerinin birleştirilmesinin önemi anlatılıyor. devamını oku

Kayıt Ol
Eğitim

OCB – Omni Channel B2B2C

24 Temmuz 2018 - 25 Temmuz 2018

Workcube Catalyst üzerinde doğrudan sınırsız sayısa ve derinlikte web siteleri inşaa edilebilir. Omni Channel (Çok Kanallı) B2B veya B2C işletmelere müşteri veya tedarikçileriyle daha iyi ve kalıcı ilişki ve deneyim kurmaya yardımcı olur. En optimal B2B veya B2C web sitelerinin nasıl yapılacağı anlatılıyor. Temel teknolojiler ve kavramlar, hazır nesneler, tasarım kabukları, ödeme sistemleri entegrasyonu ve daha bir çok konu bu eğitimde ele alınıyor. devamını oku

Kayıt Ol
Eğitim

SDT - Satış, Dağıtım, Tedarik

26 Temmuz 2018 - 28 Temmuz 2018

Doğru satın alma, depolama, fiyatlama, satış ve sevkiyat faaliyetleri bir işletme için hayati önem taşır. Bu eğitimde ticaretin doğasını oluşturan alış ve satış süreci anlatılır. Ürün-stok-versiyonlama, depo planlama, teklif ve sipariş dinamikleri, süreçler ve onay mekanizmalarıyla çalışma gibi çok sayıda kavram ve yaklaşım barındıran Workcube Catalyst kullanırken veya implemente ederken dikkat etmeniz gerekenleri öğreneceksiniz. devamını oku

Kayıt Ol
Eğitim

HR - İnsan Kaynakları

01 Ağustos 2018 - 03 Ağustos 2018

İnsan kaynağı bir işletmenin en önemli sermayesidir. Doğru örgütlenme stratejileri benimsemek, doğru gelişim politikaları izlemek, doğru iş gücü bulmak ve dijital ekonominin gereklerine göre katılımcı yönetişim yapmak işletmeyi başarıya taşır. Bu eğitimde işe alımdan emekli etmeye, ödülden uyarıya, oryantasyondan atamaya kadar insan kaynakları yönetiminin başlıkları anlatılır. devamını oku

Kayıt Ol
Eğitim

DB – Veri Tabanı Yönetimi

08 Ağustos 2018 - 09 Ağustos 2018

Bir işletmenin veri tabanı o işletmeni aktifleri içinde yer alır. Stokları, makineleri, bankadaki hesabı ne ise veri tabanı odur. Workcube Catalyst veri tabanı, performans, güvenlik ve raporlama açısından ele alınıyor. Bu eğitimde Workcube Catalyst Veri Tabanı Yapısı, Şemalar, Tablolar, View'ler, Sorgu Maliyetleri, Performans ve İzleme, Yedekleme konuları ele alınıyor. devamını oku

Kayıt Ol
Eğitim

PAM – Fiziki Varlık Yönetimi

10 Ağustos 2018 - 11 Ağustos 2018

Bir işletmenin fiziki kaynaklarını doğru yönetmek ve verimli kullanmak işletmenin rekabet gücünü yükseltir. Bugün fiziki kaynaklar tek başına sabit kıymet defterindekiler değil. Bu eğitimde "Fiziki Varlık" kavramı, sabit kıymet, motorlu, taşıtlar, binalar, makineler, it ekipmanları, klimalar gibi varlıkların nasıl takip edildiği, zimmetlendiği, bakım, sigorta vb periyodik işlemlerinin yapıldığı anlatılıyor. devamını oku

Kayıt Ol

Önceki Etkinlikler


Satın almak istiyorum!

Not bırakın, sizi arayalım.

Uzman birine ihtiyacım var!

Size en yakın, en uygun iş ortağını bulun.

Öğrenmek istiyorum!

Workcube eğitim ve yardım merkezini ziyaret edin.

Yardıma ihtiyacım var!

Destek çağrısı yap.