blog - Dijital Dönüşümü Sürükleyen Teknoloji Değil Stratejidir!
Dijital Dönüşümü Sürükleyen Teknoloji Değil Stratejidir!


Dijital Olarak Olgun İşletmeye Dönüşmek

Dijital Dönüşümün bir teknoloji değil bir strateji olduğu konusunda tüm uzmanlar ittifak ediyor. Son olarak Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Alibaba’nın patronu Jack Ma dijitalleşmenin şirketler için bir var olma ya da yok olma meselesi olduğunu anlattı. Her işletme acilen dijital stratejisini ve dönüşüm projesini ortaya koymalı. Peter Drucker Geleceğin Yönetimi kitabında bundan neredeyse 25 yıl önce enformasyon teknolojileri ve kararlarıyla ilgilenmeyen CEO’ların geleceği ıskalayacağını söylüyordu. Bugün her iki üst düzey yöneticinin birinin ajandasında öncelik dijitalleşme oldu…

Çocuklar, gençler, ev hanımları, yaşlılar dijitalleşti. 5 milyar insan çevrim içi ağda ve üstelik mobil. Şirketler bu beş milyar çevrim içi ağ toplumu ile ilişkilerini ve iş yapış biçimlerini yeniden tanımlamak zorunda. Üç yeni ve yararlı kavram ve bunları doğru şekilde kullanmaları onların gelecekteki başarılarını belirleyecek.

  1. Customer Jobs (Müşterinin kendi başına yaptığı işler)
  2. Customer Experience (Müşterinin size bağlanmasını sağlayacak keyifli bir deneyim)
  3. Customer Touch Point (Müşteri ile temas edilen tüm noktalar, tüm ara yüzler).

Şubesiz bankalar, otelsiz konaklama şirketleri, araçsız lojistikler, deposuz tüccarlar bu yeni dünyanın dijital doğumlu rakipleri. Rugan ayakkabıları ve pahalı takım elbiseleri yok..

MIT Sloan Management Review ve Deloitte dijital dönüşüm konusunda 2014 senesinde 129 ülkeden 27 farklı sektörde değişik büyüklüklerde iş yapan 4800 yönetici ile bir anket yaparak 2015 senesinde bir araştırma raporu yayınladı. Bu araştırma raporuna göre dijital olgunluk seviyesinde ilerlemiş şirketlerin, iş yapış şekillerindeki dönüşümleri sosyal, mobil, analitik ve bulut gibi dijital teknolojileri bütünleştirmeye (entegre etmeye) odaklanarak gerçekleştirdikleri sonucuna varıldı. Dijital olgunluk seviyesi daha düşük şirketlerin ise kendilerine özel dijital teknolojilerle münferit iş problemlerini çözmeye odaklandıkları ortaya çıktı.

İş yapış biçimlerini yeniden hayal edip tasarlayabilme ve yeni iş yapış biçimleri icat etme kabiliyetinin belirlenmesindeki en büyük rolün, bir kültür değişimini teşvik eden ve liderlerce desteklenen açık ve net bir dijital strateji olduğu çalışmayı yapan uzmanlarca ifade ediliyor.

Dijital olgunluk seviyesi yüksek şirketlerin kontrol parametrelerindeki yüksek çeşitlilik sayesinde daha fazla risk alabildiği ve hatta risk almayı kültürel bir modele dönüştürmelerinin rekabetçi üstünlük sağladığı ve tüm yaş gruplarındaki yetenekli insanların dijital olgun firmalarda veya iş kollarında çalışmayı tercih ettiği de yine bu çalışmada gözlemlenenler arasında.

Dijital akıcılık (digital fluency) geliştirmiş liderler tarafından ortaya konan ve farklı geçmişe sahip, çeşitlilik içeren gruplarca ortak çalışmaya dayalı işbirlikçi yeni fikirlerin doğru bir hikâye anlatımı ile desteklediğinde oluşan açık ve net stratejilerin, yenilikçi fikirlerin (inovasyonun) doğması için zemin hazırladığı çalışmanın önemli sonuçlarından bir diğeri. Bu koşullarda aynı zamanda bu stratejilerin uygulanması için gereken teknolojilerin çalışanlar tarafından geliştirilebildiği/yaratılabildiği yine bu çalışmada gözlemlendi. Burada dijital akıcılıktan bahsederken teknolojik kullanım veya yaratım ustalığından bahsedilmediği fakat teknolojiyi anlamlandırabilen yöneticilerin kastedildiği ise özellikle vurgulanıyor.

Çalışmada buna verilen birkaç çarpıcı örnek ise şöyle:

  • Humanyze firmasının bir seyahat firmasında yaptığı ölçümler sonucu, seyahat firmasının öğlen yemeği masalarını büyüterek daha çok çalışanın birlikte yemek yemesinin dijital dönüşümde verimliliğe direk ve ölçülebilir katkı sağladığının görülmesi.
  • Mc Cornick firmasının FlavorPrint adında bir algoritma ile müşterilerine aroma tarifleri sunması ve bu sayede pazardaki sıfatını sadece “baharat tedarikçisi”nden “yemek veya lezzet deneyimleri” vizyonuna taşıması.

Ayrıca çalışmada yer alan aşağıdaki tablo şirketlerin dijital olgunluğuna göre davranış biçimlerini ve karşılaştıkları zorlukları (challenge) anlatıyor. 

İŞLETMELER BAŞLANGIÇ SEVİYESİ GELİŞMEKTE OLAN OLGUN
ENGELLER Strateji Eksikliği Problem yönetimi. Çok fazla rakip önceliklerinin çakışması. Güvenlik odağı önceliği
STRATEJİ Müşteri ve üretkenlik odaklı Büyüme Odaklı İnovasyon ve değişim odaklı
KÜLTÜR Gruplaşmış

Entegre

Entegre ve inovativ
YETENEK GELİŞİMİ Düşük İlgi Yatırımcı Adanmış
LİDERLİK Düşük ustalık ve beceri Öğrenmeye hevesli Sofistike ve entelektüel


Dijital olarak olgunlaşan firmalar, olgunlaşmamış akranlarından daha farklı davranıyorlar.

Aradaki fark teknolojiden çok işle ilgili temeller/esaslar sebebiyle oluşuyor. Dijital olarak olgunlaşan organizasyonlar, risk almaya açık işbirlikçi kültürlerin desteklediği dönüştürücü stratejilere kendini adayanlardan oluşuyor. Aynı derecede önemli olan, dijital olarak olgunlaşan organizasyonlardaki liderler ve çalışanların, dijital beceriler ve teknik bilgiler geliştirmek için ihtiyaç duydukları kaynaklara erişebilir olması.Tablo: Firmaların dijital olgunluğuna göre davranış biçimleri ve karşılaştıkları zorluklar.

Çalışmada vurgulanan sonuç ise, dijital olgunluk seviyesine ulaşmak için teknolojiden çok strateji, kültür, liderlik ve katılımcı bir yapı gerektiği. Buna örnek olarak çalıştıkları endüstrilerin yapılarını tamamen değiştiren Uber, Airbnb gibi şirketleri düşünebiliriz. Ülkemizde ise bu tarz yapılar yeni yeni gelişmekte. Bu tarz yapıların daha verimli uygulanabilmesi için kurumsallık yapılarının sağlamlığı ve güven altyapısı ise çok önemli. Kurumsallık, yukarıda belirtilen dijital akıcı liderlerin kendilerini gösterebilmelerine ve stratejilerini uygulayabilme yetkisi ve sahası bulabilmelerine, güven ise çalışanların bilgi paylaşımı ve katılımcı bir yapı içinde işbirlikçi çalışmalarına katkı sağlayacaktır.

Biz Workcube olarak dijital dönüşümün altyapısı olan teknolojimizin yanında bu kültürü de müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla paylaşıyoruz. Dijital dönüşüm stratejilerinin gücü, stratejilerin kapsamı ve amacında saklı. Bu tarz dijital dönüşüm stratejilerinin irdelenmesine dair çalışmalar çoğunlukla finansal veya büyüme başarısı üzerine yapılır. Oysa günümüzde iş hayatı ile bireysel hayatın ayrı düşünülmesinin getirdiği problemlerin olumsuz etkileri hem bilimsel olarak ispatlanmış durumda hem de her yerde gözlemlenebilmekte.

Firmalar, başarılı liderler, çarpıcı stratejiler, katılımcı ve risk alıcı kültürler içerisinde iddialı inovatif çözümlerle müşterilerinden ürünlerine veya finansmana kadar tüm yapıyı detayları ile kontrol edip çok hızlı büyüme sağlayabilirler. Ancak bu sırada arkada bıraktıkları karbon salınımlarını veya kirliliği, çalışanlarının iş-hayat dengelerini sürdürebilmelerini, topluma ekonomik ve kültürel katkılarını ve yaratılan dengesizliklerin yaratığı problemleri ve bunun gibi çevre faktörlerini, yani sürdürebilirliği dönüşüm stratejilerinin bir parçası yapmadıkları sürece gelecek nesillere yararlı olmaları mümkün değil.

Dolayısı ile kendimize ve firmamıza şu soruyu sormakta fayda var.

Organizasyonumuzun sadece yeni teknolojiler geliştirme veya daha fazla büyümeden öte bir dijital dönüşüm stratejisi var mı? 

İyi düşünmek lazım….

Altan Güngör  | Partner at Workcube 
 


20 Şubat 2019

Satın almak istiyorum!

Not bırakın, sizi arayalım.

Uzman birine ihtiyacım var!

Size en yakın, en uygun iş ortağını bulun.

Öğrenmek istiyorum!

Workcube eğitim ve yardım merkezini ziyaret edin.

Yardıma ihtiyacım var!

Destek çağrısı yap.